Ruch Obywatelski Kuźnica Ostrołęcka

Zbiórka publiczna

ZBIÓRKA PUBLICZNA


Na uwagę zasługuje w tym miejscu również to, co w sposób pionierski zrobiliśmy w Ostrołęce zgłaszając zbiórkę publiczną do MAC - Nr zbiórki 2014/991/KS - umożliwiając naszemu Ruchowi pozyskanie wsparcia finansowego od integrujących się wspólnot samorządowych i patriotycznie nastawionych osób prywatnych, gotowych do poświęceń dla dobra ojczyzny - na pokrycie kosztów związanych z organizacją happeningów i dynamicznym działaniem wolontariackich grup założycieli i sympatyków lokalnych jednostek w kraju.


DRODZY ADRESACI,

Sami możecie sprawdzić jak taka samopomoc działa przekazując symboliczne wsparcie finansowe – na pokrycia kosztów wykonania banerów i transparentów, zakupy materiałów biurowych, czynszu za lokal i dojazdy na sesje zamiejscowe, a także za wykonania ZNAKU (LOGO KUŹNICA POLSKA) z księgą identyfikacji wizualnej przez Agencję Interaktywną – które jak dotychczas w 99% sfinansowałem kosztem rodziny, z mojej skromnej emerytury. Bowiem, nie trudno domyślić się, że patriotyczna i społecznie aktywna młodzież „cienko przędzie” i nie ma środków pieniężnych na znaczące uczestniczenie w ZRZUTCE na pokrycie kosztów działalności j.w.

Stąd, jeżeli podoba się Wam to, co w Listach do aktywistów popierających Pawła Kukiza napisałem - i macie W O L Ę akceptowania nazwy i integrowania się naszego RUCHU pod jedną MARKĄ z proponowanym LOGO, to wykażcie to dokonując wpłaty (choćby 1 PLN) na konto:


RUCH OBYWATELSKI KUŹNICA OSTROŁĘCKA
Nr konta bankowego 49 1020 3802 0000 1402 0181 5562


Chcę też po prostu zobaczyć, czy sympatycy zbierający podpisy poparcia na liderów antysystemowych, a głównie liderzy ugrupowań, dorośli do uzmysłowienia sobie powagi sytuacji o niewymownie złym stanie państwa i Narodu i czy gotowi są bezwarunkowo podjąć od zaraz program naprawczy Najjaśniejszej i choćby najskromniej wesprzeć finansowo działalność RUCHU - czy jedynie chorują na władzę i tylko polują na stołki.

Dla nas ludzi zaangażowanych w budowę tego RUCHU jest jasne:

Albo realizujemy udaną kampanię wyborczą pod jedną MARKĄ, albo jedynie snujemy marzenia o dobrym, bogatym, a nade wszystko nieskorumpowanym i sprawiedliwym państwie przyjaznym zwyczajnym obywatelom.


Promotor KUŹNICY: to osoba fizyczna – aktywista zmian systemowych, udzielający finansowego wsparcia na pokrycie kosztów działalności objętej aktem założycielskim RUCHU OBYWATELSKIEGO – To ten, który popiera, posuwa naprzód, szerzy, krzewi i zachęca osoby podobnie myślące do wstępowania w szeregi RUCHU i do udzielenia takiegoż samego wsparcia na konto

49 1020 3802 0000 1402 0181 5562.
z podaniem przy wpłacie kontaktowego adresu e-mail

 

Każdy wpłacający wpisuje na odwrocie wizytówki: Nazwisko i Imię, miasto, oraz adres kontaktowy e-mail – na który przekazywane będą ważne dla RUCHU informacje.


Regimentarz Ostrołęcki
Jerzy NOWAKOWSKIZałączniki do pobrania:

  1. Pobierz, wytnij, rozdaj sympatykom Ruchu
  2. Zgłoszenie MAC - Załącznik nr 2 do rozporządzenia
  3. Potwierdzenie przelewu
Wspomóż Kuźnicę Dołącz do nas

Współpracują z nami

www.kukiz.org

www.zmora.com.pl

Księgarnia tematyczna DOM-e.

Patologia transformacji

Wojna o pieniądz

Konstytucja wolności